Sertifikat o kvalitetu                                                                  English

"Krušik-plastika" a.d. je od 30.11.2004.g. u društvu preduzeća koja su sertifikovala svoj sistem menadžmenta kvalitetom sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i SORS 9000-14 i dobila odgovarajuće sertifikat .

Naša organizacija je spremna da rokovima i održivim kvalitetom proizvoda konkuriše na tenderima širom Evrope.Izgradnjom i održavanjem liderske pozicije u poslovnim odnosima sa kupcem pomaže mu da definiše najbolje rešenje koje će u potpunosti zadovoljiti njegove potrebe .

Proizvodi i usluge sa znakom "Krušik-plastika" a.d.su dostigli svetski nivo kvaliteta i postali prepoznatljivi i cenjeni u zemlji i svetu. Svi zaposleni su odgovorni da obavljaju svoj posao kvalitetno i na najbolji način uz rad bez greške.

Odeljenje za odbrambene tehnologije i metrologiju Ministarstva odbrane Srbije je produžilo važnost postojećih sertifikata (ISO 9001:2008 i SORS 9000-14) do 29.11.2019.g.

sertifikat

sertifikat

Copyright © 2017 Krušik-plastika Osečina