cisterne-horizontalni-plastični-rezervoarivertikalni-plasticni-rezervoari plasticne-kace

Horizontalni plastični rezervoari                                                    English

Rezervoari-cisterne su horizontalne konstrukcije rezervoara, namenjene za skladištenje vode za piće, lož ulja i drugih tečnosti, za septičke jame i sl. horizontalni-plasticni-rezervoari-cisterne

 


Zbog uštede u prostoru i sigurnosti, horizontalni plastični rezervoari se po pravilu ukopavaju u zemlju. Rezervoari - cisterne se projektuju po zahtevu kupca tako da izdrže statička opterećenja i uticaj podzemnih voda za svaki slučaj polaganja pojedinačno.

Rezervoari-cisterne za podzemno skladištenje izrađuju se od polietilena visoke gustine i bez teškoća zadovoljavaju u pogledu statike, korozije, sigurnosti i ekonomičnosti.

 

Horizontalni plastični rezervoari proizvode se maksimalnog prečnika do Ø 3000 mm u zapreminama do 200.000 litara. 

Moguća je izrada rezervoara-cisterni za nadzemno skladištenje - sa legama za oslanjanje, kao i manjih cisterni lociranih na pokretno vozilo. 

Dimenzije standardnih horizontalnih rezervoara (tip-C) za vodu, lož - ulje i septičke jame

                   namenjenih za ukopavanje:

Zapremina u litrima
Prečnik ØD (mm)
Dužina L(mm)
1000
1000
1200
1500
1000
1850
2000
1200
1700
2500
1200
2150
3000
1200
2600
4000
1200
3500
5000
1200
4400
1500
2800
7000
1500
3900
8000
1500
4450
10000
1500
5600
1800
3850
12000
1800
4600
15000
1800
5800
2000
4700
20000
1800
7500
2000
6300
2300
4700
25000
2300
6000
30000
2300
7230
2500
6000
40000
2300
9650
2500
8050
3000
5500
50000
2300
12050
2500
10200
3000
6940
70000
2500
14270
3000
9800
80000
3000
11200
100000
3000
14000
120000
3000
17000
150000
3000
21200
200000
3000
28200

 

Copyright © 2018 Krušik-plastika Osečina